Przejdź do strony: Dotacje dla energetyki

Dotacje na produkcję energii i zmniejszenie emisji

Wysokosprawna kogeneracja i OZE to działania szczególnie ważne dla Polski w aspekcie obniżenia emisji szkodliwych substancji do powietrza. Lepsze wykorzystanie surowców odnawialnych i nieodnawialnych ma się przyczynić do naszego lepszego standardu życia oraz do zapewnienia kolejnym pokoleniom czystych i efektywnych źródeł energii.

Dzięki dziesiątkom zrealizowanych projektów w zakresie energetyki zawodowej oraz OZE jesteśmy wyspecjalizowani w doradztwie w zakresie pozyskiwania funduszy na nowe inwestycje w modernizację, budowę i rozbudowę źródeł energii. Nasz Zespół doskonale rozumie meandry produkcji skojarzonej, problematykę biogazowni oraz wymogi stawiane farmom fotowoltaicznym. Dzięki temu doskonale rozumiemy potrzeby naszych Klientów i jesteśmy w stanie przeprowadzić ich przez specyficzne wymogi projektów energetycznych.

Przejdź do strony: Dotacje na efektywność energetyczną
Przejdź do strony: Dotacje na inwestycje sieciowe
Przejdź do strony: Dotacje na innowacyjne projekty środowiskowe