Aktualności

27 kwietnia 2016

Dotacje na prace B+R i infrastrukturę badawczą w ramach działania 1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Już niebawem, bo w II kwartale 2016 roku planuje się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.

Już niebawem, bo w II kwartale 2016 roku planuje się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. Konkretny termin naboru nie jest jeszcze znany – niemniej jednak będzie to na pewno maj lub czerwiec.

W ramach wspomnianego działania możliwa będzie realizacja następujących typów projektów:

  • wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo rozwojowych,
  • prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej,
  • wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).

Potencjalnym beneficjentem wsparcia są przedsiębiorstwa, zarówno sektora MŚP jak i duże podmioty, grupy przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni lub organizacji pozarządowych oraz podmioty wdrażające instrumenty finansowe. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to około 120 000 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • mikro i małe przedsiębiorstwo – maksymalnie 80% na badania przemysłowe i 60% na prace rozwojowe,
  • średnie przedsiębiorstwo – maksymalnie 75% na badania przemysłowe i 50% na prace rozwojowe,
  • duże przedsiębiorstwa – maksymalnie 65% na badania przemysłowei 40% na prace rozwojowe.

Maksymalna wartość projektu: 25 mln PLN.

Już teraz zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami celem rozpoczęcia prac przygotowawczych nad projektem.

Źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl