Przejdź do strony: Dotacje dla energetyki
Przejdź do strony: Dotacje na produkcję energii i zmniejszenie emisji
Przejdź do strony: Dotacje na efektywność energetyczną

Dotacje na inwestycje sieciowe

Sieci elektroenergetyczne, gazowe, cieplne oraz wod-kan. znajdują się w centrum zainteresowania kraju ze względu na strategiczny charakter tych inwestycji. Rozbudowa sieci, poprawa efektywności, tworzenie magazynów gazu – to cele programów z UE oraz krajowych. Droga do uzyskania dofinansowania w tym zakresie jest skomplikowana i charakterystyczna tylko dla tego sektora.

Pomożemy Ci przejść przez zawiłe wytyczne i reguły, poprowadzimy do wpisania Twojego projektu na odpowiednią listę by móc startować w trybie pozakonkursowym. Proces jest długi i wymagający, ale z naszym doświadczeniem uzyskasz pewność, że idziesz dobrym tropem.

Przejdź do strony: Dotacje na innowacyjne projekty środowiskowe