Przejdź do strony: Dotacje dla energetyki
Przejdź do strony: Dotacje na produkcję energii i zmniejszenie emisji

Dotacje na efektywność energetyczną

Zarówno MŚP, jaki i duzi przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia na na realizacje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych. Tak więc jeśli w Twoim przedsiębiorstwie planowane są takie działania jak:

  • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
  • głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
  • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia, oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych,
  • budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE),
  • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
  • a także wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie,

koniecznie zgłoś się do nas. Na wsparcie powyższych zadań czeka dofinansowanie w postaci preferencyjnej pożyczki, premii inwestycyjnej lub dotacji w ramach Regionalnych Programach Operacyjnych i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przejdź do strony: Dotacje na inwestycje sieciowe
Przejdź do strony: Dotacje na innowacyjne projekty środowiskowe