Dotacje dla zwiększania konkurencyjności MŚP województwa łódzkiego

Informujemy, że zgodnie z opublikowanym harmonogramem naborów wniosków dla województwa łódzkiego na rok 2018 już w III kwartale 2018 roku ogłoszony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania II.3.1 Innowacje w MŚP.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Konkurs skierowany jest dla przedsiębiorstw sektora MŚP.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim na inwestycje związane z rozbudową MŚP, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi. W ramach poddziałania realizowane są przedsięwzięcia polegające na:

  • wdrożeniu lub zakupie i wdrożeniu wyników prac B+R do działalności gospodarczej,
  • wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Ponadto w ramach poddziałania wspierane są przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

FINANSE

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi:

  • 55% wydatków kwalifikowanych – mikro i małe przedsiębiorstwa;
  • 45% wydatków kwalifikowanych – średnie przedsiębiorstwa.

 

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: http://www.cop.lodzkie.pl/