Aktualności

6 lipca 2015

Dotacje dla przedszkoli w Wielkopolsce

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił pierwszy konkurs w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 dla Poddziałania 8.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił pierwszy konkurs w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 dla Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Konkurs wspierać będzie projekty, które mają na celu:

  • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej (pod określonymi w Regulaminie konkursu warunkami),
  • rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci,
  • wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy.

O wsparcie, w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 30 czerwca do 13 lipca.

Budżet przeznaczony na konkurs to ponad 36 mln PLN.

Źródło: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/