Aktualności

20 października 2015

Dotacje dla przedsiębiorstw z województwa śląskiego

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków do działania 3.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków do działania 3.2 „Innowacje w MŚP” realizowanego w ramach III Osi Priorytetowej „Konkurencyjność MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Wnioskodawcy mogą aplikować o wsparcie w wysokości od 100 tys. PLN do 2 mln PLN, przy czym poziom dofinansowania wynosi:

  • 45 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw;
  • 35 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Wnioski będzie można składać w terminie od 16.11.2015 do 11.01.2016 r.
Budżet przeznaczony na najbliższy konkurs to: 48 000 000,00 EURO.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zachęcamy do kontaktu z Doradcami METROPOLIS (tel. +48 61 820 54 44).

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/