Dotacje dla przedsiębiorstw sektora MŚP w dolnośląskim na inwestycje

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem naboru wniosków dla województwa dolnośląskiego już w czerwcu 2018 roku ogłoszony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla poniższych Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020:

  • 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP oraz
  • 1.5.B Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających z działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa).

Oba działania skierowane są dla przedsiębiorstw sektora MŚP oraz zgrupowań i partnerstw MŚP.
Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

  1. dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  2. dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;


RPO WD 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Typy projektów:

  • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Planowany do ogłoszenia konkurs dopuszczać będzie jedynie zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Budżet konkursu: 20 835 000 PLN

RPO WD 1.5.B Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających z działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa).

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: http://www.dip.dolnyslask.pl/