Aktualności

15 maja 2015

Dotacje dla przedsiębiorców z Wielkopolski ruszą już w III kwartale 2015 roku

W dniu 08.

W dniu 08.05.2015 roku został opublikowany harmonogram naboru wniosków dla województwa wielkopolskiego. Po wielu miesiącach oczekiwań przedsiębiorcy sektora MSP mogą rozpocząć przygotowania do wnioskowania o wsparcie w ramach poddziałania WRPO 1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Dotacja z poddziałania WRPO 1.5.2 może zostać przeznaczona na wsparcie wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw (wdrażających innowacje technologiczne, procesowe, produktowe) poprzez inwestycje w:

  • środki trwałe;
  • wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Budżet konkursu to aż 398 000 000,00 PLN. Dostępne są również kryteria oceny wniosków dla działania WRPO 1.5.2, które już na tym etapie pozwolą przedsiębiorcom na lepsze przygotowanie się do wnioskowania o wsparcie.

Celem uzyskania szerszych informacji zachęcamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/