Dotacje dla przedsiębiorców (dolnośląskie, łódzkie, świętokrzyskie)

 

Do końca roku przedsiębiorcy planujący przeprowadzić inwestycje mają jeszcze szanse przygotować i złożyć wnioski o dofinansowanie.  Poniżej przedstawiamy konkursy, w ramach których będzie można aplikować o bezzwrotną dotacje:

  • dolnośląskie

Działanie 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP - unowocześnienie/zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle – nabór do07.12.2017

  • łódzkie

Działanie II.3.1 Zwiększenie konkurencyjności MŚP – nabór do 09.11.2017 r.

  • świętokrzyskie

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP – nabór do 31.10.2017 r.

 

W celu pozyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy do kontakty z naszymi Doradcami (tel. 61 820 54 44).