Dotacje dla producentów pasz

Jeszcze w tym roku pojawi się możliwość aplikowania o środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Poddziałanie 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".

Planowany nabór dla przetwórców rolno-spożywczych, zgodnie z projektem rozporządzenia, ma dawać znaczne preferencje dla producentów pasz prowadzących działalność pod numerem PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich i będących przedsiębiorcami z sektora MSP.

Na co można otrzymać dotacje?

  • budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją,
  • zakup maszyn i urządzeń, oprogramowania.

Kto może wnioskować o wsparcie?

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

  • wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
  • prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;

WARUNKI DOFINANSOWANIA

Maksymalny poziom dofinansowania: 50%.

Maksymalna kwota pomocy: 10 mln PLN.

 

Jeśli chcieliby Państwo poznać możliwość otrzymania dotacji dla Państwa firmy, bardzo proszę o kontakt z METROPOLIS (tel. 61 820 54 44).