Aktualności

10 listopada 2015

Dolnośląskie wspiera efektywność energetyczną

W styczniu 2016 r.

W styczniu 2016 r. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP:

 • Schemat 3.2 A
  Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).
 • Schemat 3.2 B
  Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/U.
 • Schemat 3.2 C
  Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie).

O wsparcie mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy,
 • grupy producentów rolnych,
 • przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST.


Budżet przeznaczony na najbliższy konkurs to: 27 417 898,62 PLN.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy do kontaktu z Doradcami METROPOLIS (tel. +48 61 820 54 44).

Źródło: http://www.dip.dolnyslask.pl/