Dofinansowanie na projekty z zakresu ochrony powietrza - pożyczka z WFOŚIGW w Warszawie

Pragnę poinformować, że do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie można aktualnie wnioskować o dofinansowanie na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza. Chodzi konkretnie o Program OA-P1 pn.: „Zadania z zakresu ochrony powietrza”.

Wsparcie udzielane jest w formie pożyczki preferencyjnej do 100% kosztów kwalifikowanych z możliwością jej umorzenia nawet do 30% kwoty pozyskanego kapitału.

O dofinansowanie mogą starać się projekty m.in. z zakresu:

  • odnawianych źródeł energii,
  • termomodernizacji budynków,
  • modernizacji źródeł ciepła,
  • budowy i rozbudowy sieci ciepłowniczych,
  • zakupu i montażu punktów ładowania samochodów elektrycznych,
  • transportu zeroemisyjnego
  • oraz wielu innych przedsięwzięć przynoszących efekt ekologiczny.

Zakres przedsięwzięć jest bardzo szeroki, dlatego też już teraz zachęcamy do konsultacji Państwa planów z naszymi Doradcami.