Aktualności

16 września 2015

Dofinansowanie na prace B+R dla dużych przedsiębiorstw

Z przyjemnością informujemy, że ogłoszony został długo oczekiwany nabór do poddziałania PO IR 1.

Z przyjemnością informujemy, że ogłoszony został długo oczekiwany nabór do poddziałania PO IR 1.1.1 dla dużych przedsiębiorstw. O ile sektor MŚP już od maja może składać wnioski o dofinansowanie na realizacje projektów B+R w ramach wyżej wymienionego działania, o tyle nabór dla dużych podmiotów planowany jest dopiero od 14 października do 30 listopada br.

W ramach  Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują  badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to aż 750 000 000,00 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 12 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania to kolejno:

  • 20 mln euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub
  • 15 mln euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.

Maksymalna intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć:

  • 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych,
  • 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z METROPOLIS celem uzyskania szerszych informacji.

Źródło: www.ncbir.pl

PS