Dofinansowanie dla Przetwórców rolno – spożywczych rusza już w marcu!

Wszyscy przetwórcy rolno – spożywczy mogą już zacierać ręce – bowiem już w marcu 2017 roku planowany jest nabór wniosków o dofinansowania dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 4.2 Pomoc na inwestycje w przetwórstwo / marketing i rozwój produktów rolnych.

DLA KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działający jako: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

WSPIERANE TYPY PROJEKTÓW

Pomoc w ramach działania 4.2 jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych (tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z wyłączeniem produktów rybnych), przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym, rozumianym jako produkt z zakresu Załącznika I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 90, poz. 864/2, z późn. zm.).

W ramach działania wspierane są inwestycje w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa (z wyjątkiem uboju o dużej skali), owoców i warzyw, zbóż (z wyjątkiem produkcji słodu), ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych, przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne, a także usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych.

Pomocą finansową objęte są operacje dotyczące sprzedaży hurtowej produktów rolnych: owoców i warzyw, kwiatów i roślin, mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa i wyrobów z mięsa, zboża, rzepaku, szyszek chmielowych oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych.

WARUNKI DOFINANSOWANIA

Przetwórcy rolno – spożywczy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z METROPOLIS. Nasza firma specjalizuje się w projektach w branży przetwórstwa rolno – spożywczego, posiadamy bogate doświadczenie we wnioskowaniu o wsparcie z ARiMR. Chętnie pomożemy pozyskać dofinansowanie i Państwa firmie.