Design dla przedsiębiorców Dostępność Plus - nowy nabór

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do działania POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus.

Dofinansowanie w maksymalnej wysokości: 85% dla kosztów doradztwa (projektowych) oraz 70% (inwestycyjnych) można pozyskać na opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędniej do jej wdrożenia inwestycji. 

Nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności:

  1. osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się; 
  2. osób niewidomych i słabo widzących; osób głuchych i słabo słyszących; 
  3. osób głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi; 
  4. osób starszych i osłabionych chorobami; 
  5. kobiet w ciąży; osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi; 
  6. osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego); 
  7. osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci); 
  8. osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem) . 

Produkt powinien rozwiązywać problemy ww. osób, znosić bariery we właściwościach środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), co w efekcie pozwoli ww. osobom na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi. 

 

Szczegóły przekażą nasi Doradcy. Zapraszamy do kontaktu.

 

Zespół METROPOLIS