Czy w nowej perspektywie wielkopolscy przedsiębiorcy otrzymają mniej środków?

Niestety takie informacje płyną ze strony Marszałka Województwa Wielkopolskiego po konsultacjach projektu Umowy Partnerstwa, czyli najważniejszego dokumentu określającego strategię wykorzystania funduszy europejskich w latach 2021-2027. 

Z projektu dokumentu wynika niestety, że Wielkopolska ma otrzymać 1,07 mld EUR. Kwota ta byłaby tym samym o ponad 50% mniejsza, niż środki jakie otrzymali Wielkopolanie w latach 2014-2020.

W przeliczeniu na mieszkańca naszego województwa przypadałoby tylko 306 EUR (najwięcej 896 w woj. świętokrzyskim), a to drugi wynik od końca w kraju, po dolnośląskim.

Jak podkreślił Marszałek w komunikacie, nie jest jeszcze znany dokładny sposób podziału środków, ale wiadomo, że do proponowanej kwoty unijnej 1,07  mld EUR należy doliczyć kwotę 387 mln EUR dla części wschodniej województwa (Konin i okolice) przewidzianej ze środków  tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Wielkopolska jako tzw. region przejściowy, chociaż nie ma statusu regionu rozwiniętego, od niedawna nieznacznie przekracza podstawowy próg celu konwergencji (75%). Zdaniem Marszałka nie powinno się traktować Wielkopolski jako jednolitego obszaru, który równomiernie się rozwija, gdyż nasz region jest znacznie zróżnicowany z gminami i powiatami Wielkopolski Północnej lub Wschodniej wymagającymi nadal dużej pomocy.

Liczymy zatem, że dalsze konsultacje i negocjacje przyniosą pozytywne zmiany projektu dla Wielkopolski.

Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez UMWW. Prezentacja.

Zespół METROPOLIS