Chcesz zmniejszyć zużycie energii w swoim przedsiębiorstwie? Te informacje mogą Cię zainteresować.

Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020 to też nowe kierunki wsparcia inwestycji, a wśród nich wsparcie skierowane na zwiększanie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej przez efektywność energetyczną rozumie się stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu. (art. 2 pkt 3 ustawy o efektywności energetycznej).

Prościej rzecz ujmując - efektywność energetyczna jest to szereg działań w zakresie m.in. modyfikacji procesów produkcyjnych, modernizacji energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw, które zwiększające efektywność końcowego zużycia energii i w konsekwencji powodują obniżenie zużycia zarówno energii pobieranej przez użytkowników końcowych, jak i energii pierwotnej.

Działania zwiększające efektywność energetyczną są chętnie wspierane poprzez dotacje, zarówno w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, jak i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Naprzeciw inwestycjom w efektywność energetyczną wychodzą również Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Aby przygotować się do inwestycji w zakresie zmniejszenia zużycia energii w przedsiębiorstwie bezwzględnie należy rozpocząć prace nad sporządzeniem audytu energetycznego przedsiębiorstwa. To rekomendacje zawarte w audycie właśnie, są podstawą dla realizacji inwestycji. W przypadku planowanych działań termomodernizacyjnych wymagane jest również posiadanie ekspertyzy ornitologicznej.

Jeśli zatem planują Państwo realizację projektu, polegająca na podniesieniu efektywności energetycznej, między innymi poprzez:

  • modyfikacje procesów technologiczno-produkcyjnych pod kątem efektywności energetycznej (przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, zastosowanie technologii odzyskiwania energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego), w tym systemy zarządzania energią,
  • kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe),
  • inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (energia wykorzystywana na potrzeby własne),

zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami. Istnieje bowiem bardzo duże prawdopodobieństwo, że planowana przez Państwa inwestycja może liczyć na wsparcie w postaci dotacji.

Chętnie pomożemy w przygotowaniu projektu do wnioskowania o wsparcie.