Aktualności

19 października 2016

Bony na innowacje

Przypominamy, iż od dnia 06 czerwca 2016 do 30 stycznia 2017 r. prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła powyższej usłudze. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 6 080 000,00 PLN
  • zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 56 420 000,00 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 PLN.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

  • 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
  • 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

 

UWAGA!

Jeśli posiadacie Państwo jakikolwiek pomysł na produkt/usługę/technologię, jaką chcielibyście opracować, nie macie zasobów, by zrobić to własnymi siłami jest to idealne działanie. Ponadto, jeśli myślicie Państwo w przyszłości o realizacji dużej inwestycji, w której chcielibyście wdrożyć opracowane produkty, usługi lub technologię i dodatkowo pozyskać na ten cel dofinansowanie bezwzględnie należy z Działania skorzystać. W ramach kryteriów oceny projektów na innowacje ocenia się bowiem posiadanie wyników prac B+R, a także poziom innowacyjności projektu, co w przypadku skorzystania z Bonu na Innowacje będzie zapewne ocenione bardzo wysoko.

Źródło:

http://www.nfosigw.gov.pl/