Projekty w ramach których firma uzyskała dofinansowanie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
Budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Paproć 23 957 820,00 PLN