• Biogazownia w Kiesielicach o mocy 0,999 MWe dofinansowana z GIS
  • Zdjęcie lotnicze biogazowni Kisielice oraz zlokalizowanej przed nią ciepłowni gminnej opalanej biomasą
  • Widok na zbiorniki fermentacyjne biogazowni w Kisielicach
  • Uroczyste przecięcie wstęgi podczas ceremonii otwarcia biogazowni w Kisielicach
NASZE PROJEKTY

Bio-Nik Elektra Sp. z o.o.

Zobacz więcej

TOMASZ KRÓL
Wiceprezes Zarządu

„Starannie szukaliśmy doświadczonej firmy doradczej, która podejmie się zadania pozyskania dofinansowania dla naszej biogazowni. Po wnikliwej analizie i przeprowadzeniu rozmów z wieloma firmami, okazało się, że tylko eksperci z firmy METROPOLIS posiadali niezbędną wiedzę merytoryczną i ekonomiczną oraz udokumentowane doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji dla OZE. Nasz wybór okazał się trafny – mamy biogazownię, mamy dotację oraz preferencyjną pożyczkę z NFOŚiGW, a nade wszystko mamy rzetelnego i sprawdzonego Partnera w pozyskiwaniu dofinansowania – jest nim, rzecz jasna, METROPOLIS.”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

4 396 830PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

Program Priorytetowy pt.: System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment
Scheme), Część 2) Biogazownie rolnicze
Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 0,999 MW w miejscowości Kisielice 4 396 830,00 PLN

 

 

wszystkie projekty