Będą dotacje dla przetwórców w 2021 roku

Jak udało nam się ustalić w ARiMR spełnione zostały wszelkie formalne przesłanki, by jeszcze w 2021 r. uruchomić nabór wniosków dla przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym.

Jest już zgoda Komisji Europejskiej na przedłużenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 o kolejny rok, są też nowe środki przeznaczone na nabór w ramach działania 4.2.

To wspaniałe informacje dla przedsiębiorców z tego sektora.

 

Termin naboru ustala już Ministerstwo Rolnictwa, ale wiemy że najpewniej, jak do tej pory, nabór dla przedsiębiorców będzie miał termin na wiosnę, a dla rolników jesienią. 

 

Nam pozostaje śledzić stronę Agencji a Państwa zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Z uśmiechem,

Zespół METROPOLIS