Badania na rynek – przypominamy o trwającym naborze na dofinansowanie działań inwestycyjnych

Przypominamy o aktualnie trwającym naborze wniosków o dofinansowanie dla Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

NA CO I KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?

O  dotację mogą ubiegać się miko, mali i średni przedsiębiorcy.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

FINANSE
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

  • dla średnich przedsiębiorstw wynosi 10 000 000 PLN,
  • projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 5 000 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł.
Dofinansowanie udzielane jest w oparciu o mapę pomocy regionalnej.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 750 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do 28 lutego 2018 roku.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem METROLIS celem omówienia planowanej inwestycji pod kątem możliwości pozyskania wsparcia z przedmiotowego poddziałania.

Źródło: https://www.poir.gov.pl/