Badania i innowacje – nabór wniosków w ramach Działania RPO Lubuskie 2020 na projekty B+R

Zgodnie z harmonogram naboru wniosków dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2018 rok już w czerwcu 2018 będzie miał miejsce nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.1 Badania i innowacje.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Przewidywany termin naboru wniosków o dofinansowanie: 21 – 28 czerwca 2018 roku.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

O wsparcie w ramach konkursu może ubiegać się:

 • przedsiębiorcy,
 • instytucje świadczące usługi w zakresie B+R,
 • partnerstwo przedsiębiorstw i uczelni wyższych oraz ich spółek celowych,
 • partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

 1. Projekty B+R przedsiębiorstw.
  Finansowane będą kompleksowe projekty od fazy badawczo – rozwojowej do tzw. „pierwszej produkcji” włącznie z przygotowaniem do wdrożenia lub wybrane etapy tego procesu. Pierwsza produkcja to pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji o charakterze pilotażowym i prototypowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne w sprzęt/urządzenia i instalacje z uwzględnieniem kolejnych etapów czyli fazy testowania, walidacji itp. ale nie obejmujące już masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży produktów/usług. Nie ma możliwości realizacji projektów, które dotyczą wyłącznie etapu przygotowania prototypu/linii pilotażowej.
 2. Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R.
  W ramach projektu wspierane będą inwestycje obejmujące budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury badawczej (w tym materiały i roboty budowlane) oraz rozwój infrastruktury specjalistycznych laboratoriów/działów badawczo - rozwojowych w przedsiębiorstwach, zakup środków trwałych służących realizacji celów badawczych w tym zakup aparatury specjalistycznej oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych służących tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.
 3. Projekty B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym m.in. w parkach naukowo-technologicznych i inkubatorach technologicznych.
  Inwestycje B+R (których elementem oprócz badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych mogą być też inwestycje w infrastrukturę B+R) będą realizowane w celu opracowania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów/usług.

Typów projektów nie można łączyć.

FINANSE

Pomoc publiczna na projekty B+R:

 • mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% badania przemysłowe i 45% prace rozwojowe,
 • średnie przedsiębiorstwo – 60% badania przemysłowe i 35% prace rozwojowe,

Możliwość zwiększenia intensywności wsparcia o 15 punktów procentowych!

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności - 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku kosztów projektu dotyczących działań w obszarze wzornictwa oraz uzyskania, walidacji i ochrony własności przemysłowej i intelektualnej (na uzyskanie tzw. własnych patentów).

Pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw oraz infrastrukturę w podmiotach świadczących innowacyjne:

 • 35% kosztów kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorstw,
 • 45% kosztów kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstwa:
 • 55% kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Pomoc de minimis – 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: http://rpo.lubuskie.pl/