Wsparcie promocji polskich marek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków w ramach działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 

O wsparcie na promowanie rodzimych produktów, mogą ubiegać się przedsiębiorcy z następujących branż:

  • sprzęt medyczny
  • maszyny i urządzenia
  • biotechnologia i Farmaceutyka
  • moda Polska
  • kosmetyki
  • jachty i łodzie
  • meble
  • polskie specjalności żywnościowe
  • sektor usług prozdrowotnych
  • części samochodowe i lotnicze   

 

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 13 marca 2017 r.