Aktualności

6 lipca 2015

Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków w woj. śląskim

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego został zaktualizowany.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego został zaktualizowany. Zgodnie z przyjętym dokumentem do końca 2015 roku przewiduje się otwarcie sześćdziesięciu naborów w trybie konkursowym oraz sześciu naborów w trybie pozakonkursowym.

W chwili obecnej ogłoszone zostały nabory wniosków w następujących obszarach:

  • Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
  • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (ZIT),
  • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (RIT Zachodni),
  • Infrastruktura wychowania przedszkolnego (ZIT),
  • Infrastruktura wychowania przedszkolnego (RIT Zachodni),
  • Wsparcie sektora ekonomii społecznej,
  • Włączenie społeczne,
  • Regionalny rynek pracy.

Nabór wniosków dla przedsiębiorców na projekty innowacyjne w ramach Działania 3.2. Innowacje w MŚP, który pierwotnie planowany był na II kwartał 2015 r. ma zostać ogłoszony w listopadzie.

Osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi informacjami na temat naborów, zachęcamy do kontaktu z Doradcami METROPOLIS.

Źródło: //rpo.slaskie.pl/