Aktualności

6 lipca 2015

Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków w woj. kujawsko-pomorskim

Zarząd Województwa zaktualizował i uszczegółowił harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok.

Zarząd Województwa zaktualizował i uszczegółowił harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok. Terminarz dotyczy projektów, które będą składane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na dzień dzisiejszy Ramowy harmonogram wniosków RPO KP w 2015 r., przewiduje uruchomienie kilkunastu konkursów. Pierwsze nabory w ramach perspektywy 2014-2020 mają ruszyć już w III kwartale.

W tym roku uruchomione będą nabory wniosków o dofinansowanie m.in. w ramach:

 • poddziałanie 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych,
 • poddziałanie 1.5.2 wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw,
 • działanie 3.1 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • działania 3.3 efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
 • działanie 3.4 zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych,
 • poddziałanie 3.5.1 efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT,
 • działanie 4.4 ochrona i rozwój zasobów kultury,
 • poddziałanie 6.1.2 wsparcie inwestycji w infrastrukturę społeczną,
 • poddziałanie 6.3.1 inwestycje w infrastrukturę przedszkolną,
 • poddziałanie 6.3.2 inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ,
 • poddziałanie 6.4.2 inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT,
 • poddziałanie 6.4.3 inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT,
 • poddziałanie 8.4.2 rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • poddziałanie 8.4.2 rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT,
 • poddziałanie 8.5.1 wsparcie dostępu do usług rozwojowych,
 • poddziałanie 9.1.1 aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT,
 • poddziałanie 9.1.2 rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT,
 • poddziałanie 9.2.1 aktywne włączenie społeczne,
 • poddziałanie 9.4 rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej,
 • poddziałanie 10.2.3 kształcenie zawodowe,
 • działanie 11.1 włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zachęcamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: http://www.mojregion.eu/