Aktualności

7 września 2015

Aktualizacja harmonogramu naborów na 2015 r. w województwie mazowieckim

Dnia 25 sierpnia br.

Dnia 25 sierpnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął aktualizację harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie na 2015 rok, w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W tym roku uruchomione będą nabory wniosków o dofinansowanie m.in. w ramach:

 • działanie 1.2  Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw
 • działanie 2.1 E-usługi dla Mazowsza
 • poddziałanie 3.1.1 Rozwój MSP w ramach ZIT
 • poddziałanie 3.1.2 Rozwój MSP
 • działanie 4.2 Efektywność energetyczna
 • działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
 • działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu
 • działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności
 • działanie 7.1 Infrastruktura drogowa
 • działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo
 • działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej
 • poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
 • poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna
 • poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów
 • poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów
 • poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych

Osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi informacjami na temat naborów, zachęcamy do kontaktu z Doradcami METROPOLIS.

Źródło: http://funduszedlamazowsza.eu/