Pomagają nam osiągnąć sukces dla naszych klientów

  • Obdarzyli nas zaufaniem
  • Dzięki nim sprawniej i efektywniej przygotowujemy projekty
  • Dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem
  • Dostarczają nam i naszym klientom usługi, know-how oraz technologie

Wspólnie tworzymy partnerstwo, dzięki któremu odnosimy więcej sukcesów

Partnerzy finansowi

Bank BGŻ

Bank BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, od lat zajmującym miejsce w czołówce największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej.

Mocną stroną banku, jest zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnych. Rozwijając współpracę ze swoimi partnerami społecznymi, staje się dla nich zaufanym i pewnym partnerem.

Bank Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska S.A. oferuje szeroką paletę nowoczesnych bankowych produktów skierowanych do klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz samorządowych.

BOŚ wyróżnia się na rynku szczególnie tym, że oferuje nisko oprocentowane kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój biznesu. BOŚ ma ponad 60 % udział w rynku komercyjnego finansowania przedsięwzięć ekologicznych, z tego też względu METROPOLIS współpracuje z BOŚ w szczególności przy obsłudze projektów o dofinansowanie inwestycji środowiskowych.

METROPOLIS jest oficjalnym partnerem BOŚ, polecanym jako 1 z niewielu firm doradczych w Polsce do sporządzania wniosków o dofinansowanie projektów środowiskowych - patrz zakładka Europejska oferta / Lista firm i doradców na www.bosbank.pl

Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S.A. to jeden z największych i najbardziej nowoczesnych polskich banków, lider rynku w zakresie usług elektronicznych i poziomu zabezpieczeń. BZ WBK oferuje szeroką paletę nowoczesnych produktów i usług finansowych. BZ WBK stale doskonali stosowane technologie usług elektronicznych BZWBK24 i dlatego jest na wyciągnięcie ręki, 24 godziny na dobę. BZ WBK jest najbardziej rozpoznawalnym bankiem w zachodniej Polsce i mając w dyspozycji dużą sieć placówek oraz bankomatów.

Ze względu na rozpoznawalność oraz rozpowszechnienie w regionie Wielkopolski BZ WBK - w branży bankowości oraz METROPOLIS - w branży doradztwa unijnego, współpraca naszych spółek wypracowała się naturalnm i samoistnym biegiem poprzez wspólną obsługę finansową podmiotów ubiegających się o dotacje i kredyty inwestycyjne.

Bank Zachodni WBK Faktor

Bank Zachodni WBK Faktor Sp. z o.o. jest spółką zależną Banku Zachodniego WBK S.A.

Celem faktoringu jest pomoc firmom w poprawie płynności finansowej oraz zarządzaniu portfelem wierzytelności. BZ WBK Faktor zapewnia: szybkie finansowanie bieżącej działalności, po stronie należności, sprawną administrację należnościami, monitoring portfela należności Klienta, zwiększanie dyscypliny i poprawę terminowości spłat od dłużników oraz efektywne dochodzenie spłat. Faktor oferuje Klientom kompleksowe i elastyczne podejście do zagadnienia bieżącego finansowania i administrowania wierzytelnościami.
Ofertę kieruje do firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, prowadzących sprzedaż z odroczonymi terminami płatności. Posiada system informatyczny zapewniający wysoką jakość i terminowość świadczonych usług oraz stały dostęp Klientów do bieżącej informacji o rozliczeniach.

BZ WBK Faktor Sp. z o. o. jest członkiem międzynarodowej organizacji faktorów International Factors Group.

METROPOLIS na mocy zawartej umowy, jest oficjalnym pośrednikiem i partnerem w sprzedaży usług faktoringowych.

Bank Zachodni WBK Leasing

Spółka BZ WBK Leasing S.A. została zarejestrowana w dniu 3 października 1996 roku.

BZ WBK Leasing SA posiada w swojej ofercie, produkty przeznaczone zarówno dla przedsiębiorstw jak i Klientów Indywidualnych w zakresie finansowania środków transportu. Formułując swoją ofertę dla przedsiębiorców, Spółka wyróżniła dwie kategorie produktów - AUTOSTRADĘ i AUTOTRANS. Podział ten ułatwia i przyspiesza zawieranie umów, kierując uwagę klientów na tę ofertę, która w największym stopniu zaspokaja potrzeby finansowe. Ponadto podążając za potrzebami rynku oraz wykorzystując możliwości, jakie pojawiły się po zmianach prawnych regulujących leasing samochodów osobowych, Spółka zaoferowała finansowanie samochodów osobowych także klientom indywidualnym - Pożyczkę na samochód. Realizując założoną na najbliższe lata strategię rozwoju, Spółka wdrożyła dystrybucję swoich standardowych produktów do sieci oddziałów BZ WBK.

METROPOLIS na mocy umowy zawartej w lutym 2010 roku jest oficjalnym przedstawicielem i pośrednikiem Spółki BZ WBK Leasing S.A. kojarząc z nią klientów chętnych do podjęcia współpracy. Sami również skorzystaliśmy z usług BZ WBK Leasing S.A biorąc w leasing jeden z samochodów na potrzeby METROPOLIS.

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Sp. z o.o. należy do finansowej części, istniejącej od 1807 roku, brytyjskiej firmy Bibby Line Group Ltd.

Bibby świadczy usługi faktoringowe, które zapewniają płynność finansową oraz bezpieczeństwo transakcji w biznesie.

METROPOLIS na mocy zawartej w styczniu 2006 roku umowy, jest oficjalnym przedstawicielem i pośrednikiem firmy BIBBY.

BOŚ Eko Profit S.A. jest spółką inwestycyjną, która rozszerza i uzupełnia ofertę Banku Ochrony Środowiska, przede wszystkim o inwestycje kapitałowe. Spółka koncentruje się na inwestycjach w czyste technologie, ochronę środowiska, a zwłaszcza w odnawialne źródła energii. W swojej strategii dopuszcza inwestowanie w istniejące przedsiębiorstwa, jak i w nowe projekty (start upy).

BOŚ EkoProfit inwestuje najczęściej w dwojaki sposób: albo udziela pożyczki albo wchodzi kapitałowo obejmując część udziałów firmy. Spółka dokapitalizowuje inwestycje najczęściej uzupełniając wkład własny do kredytu bankowego w wysokości do 70% wkładu własnego.

Z racji, że METROPOLIS posiada szerokie kontakty na rynku wśród projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii, a BOŚ EkoProfit szuka na rynku takich projektów, nasza współpraca wyniknęła naturalnym zbiegiem interesów i oczekiwań. BOŚ EkoProfit jest rzetelnym i sprawdzonym Partnerem METROPOLIS w procesie realizacji usług naszej firmy związanych z kojarzeniem inwestorów.

Europejski Fundusz Leasingowy

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. rozpoczął swoją działalność w czerwcu 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od początku istnienia jest liderem w swojej branży.

W 2001 roku, z prywatnej i niezależnej firmy leasingowej, spółka stała się członkiem jednej z największych na świecie instytucji finansowych – Grupy Crédit Agricole. Obecnie EFL to firma nowoczesna, przygotowana do profesjonalnej obsługi wszystkich segmentów rynku i dysponująca szerokim portfelem produktów. Oferuje leasing samochodów osobowych i dostawczych, leasing maszyn i urządzeń, sprzętu IT (w tym oprogramowania) oraz leasing nieruchomości. Ponadto EFL jest 100% udziałowcem firmy Carefleet S.A. wyspecjalizowanej w wynajmie długoterminowym.

EFL jest aktywnym członkiem Związku Polskiego Leasingu, PKPP Lewiatan, Fundacji PPP. Współpracuje także
z szeregiem organizacji branżowych. Istotna dla rozwoju spółki jest współpraca z partnerami Grupy CA,
tj. Credit Agricole Leasing, Calyon Bank, Lukas Bank oraz spoza Grupy, m.in. bankiem HSBC w Polsce.

Ze względu na to, że spora grupa firm ubiegających się o dotacje, decydowała się na finanasowanie swoich inwestycji w drodze leasingu, EFL ogłosił konkurs na współpracę z firmą doradczą w zakresie wspólnej obsługi klientów obiejgajacych się o dotacje i korzystających z leasingu. Spółka METROPOLIS stała się w ten sposób partnerem EFL.

PKO Bank Polski jest największym i jednym z najstarszych banków w Polsce. W ostatnich latach, w warunkach rosnącej konkurencji i kryzysu finansowego umocnił pozycję krajowego lidera, zajmując wiodącą pozycję w sprzedaży kredytów, a jednocześnie stał się największym pod względem aktywów bankiem Europy Środkowo-Wschodniej.

Koncentrując się na wypracowywaniu solidnego zysku dla akcjonariuszy Bank osiąga doskonałe wyniki finansowe przy konserwatywnym podejściu do zarządzania ryzykiem.

Polbank EFG
SGB-Trans-Leasing

xxxx

SG Equipment Leasing Polska

Grupa TU Europa S.A od ponad 17 lat kreuje nowatorskie produkty dostosowane do potrzeb Klientów przez co osiąga bardzo dobre wyniki, pozwalające na systematyczny rozwój nowych linii produktowych i elastyczne wdrażanie odważnych rozwiązań biznesowych.

Firma specjalizuje się w ubezpieczeniach powiązanych z produktami finansowymi, ściśle współpracując z sektorem finansowym w Polsce, w tym z wiodącymi bankami oraz dużą grupą pośredników finansowych. Jako innowator bankowości ubezpieczeniowej kreuje nowe trendy w ubezpieczeniach dedykowanych dla polskiego sektora finansowego i aktywnie wpływa na kształt tego rynku.   

Ze względu na duże zainteresowanie tematyką ubezpieczeń i gwarancji ubezpieczeniowych ze strony klientów ubiegających się o dotacje w firmie METROPOLIS,  postanowiliśmy odszukać zaufanego partnera w tym zakresie i TU Europa stał się naszym partnerem w 2008 roku.

Partnerzy - dostawcy usług i technologii

Agroinwestor to portal rolniczy przeznaczony przede wszystkim dla branży pieczarkarskiej, drobiarskiej oraz  trzody chlewnej. Prócz aktualnych informacji branżowych, na łamach portalu publikowane są czasopisma: "Kurnik" oraz "Pieczarkarnia".

METROPOLIS współpracuje z portalem na polu wymiany informacji, dotyczących możliwości pozyskiwania dofinansowania dla sektora rolniczego, w szczególności produkcji trzody chlewnej i drobiarskiej.

Audit & Business Consulting Group

xxx

BD Agro Renewables

Firma Big Dutchman projektuje i wykonuje systemy karmienia i wyposażenie budynków inwentarskich, umożliwiające chów trzody chlewnej i drobiu. Już od 1938 r. oferują rozwiązania praktyczne, przyjazne dla środowiska oraz przystosowane do przyszłych potrzeb klientów.

Produkty firmy Big Dutchman pomagają wytwarzać wysokiej jakości żywność gdzie automatyzacja i zarządzanie pozwalają obniżyć rosnące koszty produkcji.

Big Dutchman jest uznanym na rynku liderem całej branży. W ponad 100 krajach na pięciu kontynentach nazwa firmy kojarzy się z długotrwałą wysoką jakością, szybką obsługą i niezrównaną specjalistyczną wiedzą. Nowatorskie pomysły wywarły znaczny wpływ na sposoby chowu żywego inwentarza.

Współpraca Big Dutchman z METROPOLIS rozpoczęła się przy tworzeniu wniosków od dofinansowanie przez METROPOLIS o tematyce rolno – spożywczej i rolniczej.

Bobst Group Polska

Bobst Group Polska Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Łodzi, będąca oficjalnym przedstawicielem światowej grupy Bobst, która dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania w branży poligraficznej.

Nawiązanie partnerstwa pomiędzy METROPOLIS a BOBST wyniknęło w naturalny sposób przy obsłudze firm poligraficznych, dla których pozyskiwaliśmy dofinansowanie. BOBST pomaga nam "być na bieżoąco" w temacie nowinek technologicznych zastosowanych w ich maszynach i urządzeniach, a METROPOLIS służy ich klientom pomocną dłonią w przygotowaniu aplikacji unijnych.

Firma Bosky Sp. z o.o. od 1994 roku oferuje systemowe rozwiązania w konfekcjonowaniu warzyw i owoców. Od początku działalności współpracuje z  wiodącymi na świecie producentami maszyn pakujących i materiałów opakowaniowych. Dzięki temu oferuje swoim klientom praktycznie wszystkie elementy produkcyjne, od przygotowania, przez selekcję, sortowanie, kontrolę jakości, ważenie, pakowanie, etykietowanie, po paletyzowanie i zabezpieczanie owoców i warzyw podczas transportu.

Jest to firma, z krórą METROPOLIS współpracuje w zakresie dofinansowania proejktów z branży przetwórstwa rolno-spożywczego już od czasów dotacji z funduszy przedakcesyjnych SAPARD, poprzez SPO ROL 1.5, aż po PROW 1.2.3.

Champion to prężnie i dynamicznie rozwijająca się firma z wieloletnim doświadczeniem w branży pieczarkarskiej oraz zapleczem w postaci doświadczonej kadry technicznej i menedżerskiej.

Dzięki doskonałej znajomości rynku firma oferuje budowę i wyposażenie nowoczesnych pieczarkarni, dostarczanie kompleksowych usług dla tego sektora oraz realizowanie innych inwestycji budowlanych w kraju i za granicą.

Champion jest partnerem METROPOLIS w zakresie współpracy przy projektach o dofinansowanie dla producentów rolnych, zajmujących się uprawą pieczarek począwszy od funduszy przedakcesyjnych SAPARD, poprzez SPO ROL 1.1, aż po PROW 1.2.1 "Modernizacja gospodarstw rolnych".

Dibal to producent elektronicznych wag etykietujących i wag kalkulacyjnych. Dostarcza na rynek kompleksowe systemy ważenia towarów  i produktów. Przy kooperacji z innymi producentami, dostarcza kompletne systemy identyfikacji towarów, ważenia, etykietowania i przygotowania produktów do sprzedaży.

Jak łatwo się domyślić, współpracujemy razem przy projektach o dofinansowanie, szczególnie dla branży przetwórstwa rolno-spożywczego.

DMG Polska

DMG Polska Sp. z o.o. to firma należąca do Gildemeister Group, specjalizująca się w maszynach do obróbki metali. W szerokiej ofercie DMG znajdują się takie urządzenia jak tokarki, frezarki czy centra obróbki mechanicznej CNC. Wszystkie produkty oferowane przez DMG Polska charakteryzują się najnowszymi rozwiązaniami technologii inżynierskiej, wysoką jakością oraz funkcjonalnością.

W przeciągu kilku ostatnich lat Grupa-GILDEMEISTER, dzięki swoim markom DECKEL MAHO oraz GILDEMEISTER, przekształciła się w największego światowego producenta maszyn skrawających. Warunkiem tego sukcesu była odpowiednia agresywna polityka dotycząca innowacyjności oraz optymalizacja produkcji i logistyki.

Z firmą DMG Polska z Pleszewa, współpracujemy już od wielu lat, starając się o dofinansowanie dla przedsiębiorstw z branży metalowej. Przykładami naszych wspólnych sukcesów są pozyskane dotacje na maszyny firmy DMG dla takich firm jak: Karo Roman Kaczmarek, Invest-Rem Sp. z o.o., Fumo-Ostrzeszów Sp. z o.o., Zakład Mechaniczny Jerzy Robak itd.

EnviTec Biogas Polska

EnviTec Biogas AG, to jedna z wiodących na świecie firm dostarczających technologie biogazowe. Spółka ma siedzibę w Niemczech i oferuje kompleksowe rozwiązania budowy biogazowni, począwszy od projektowania, a skończywszy na budowie pod klucz wraz z uruchomieniem oraz serwisowaniem instalacji.

Z racji tego, że EnviTec to solidna marka w branży biogazowej, a METROPOLIS jest liderem w pozyskiwaniu dotacji na biogazownie w Polsce, nasza wspópraca zrodziła się na polu obsługi wspólnych inwestorów chcących budować biogazownie.

EuroSoft Invent

Galmet to zakład galwanizacyjny zlokalizowany w Pniewach, przy ul. Dr Felickiego 2.

Jest to Zakład z ponad 50-cio letnią tradycją, który oferuje szeroką gamę usług nakładania powłok na metale, w szczególności chromowanie i niklowanie, łącznie z kompleksową usługą przygotowania materiałów do galwanizowania (szlifowanie, czyszczenie, dekapowanie, odtłuszczenie).

Tel.: +48 61 291 06 36

xxx

Grit Sp. z o.o. to agencja interaktywna tworząca witryny internetowe, projekty graficzne oraz logotypy. Celem firmy jest "promocja i kreowanie marek, przy wykorzystaniu nowych technologii  i głowy pełnej pomysłów..."

Firma Grit realizuje również projekty wsparte w ramach działania 8.1 PO IG, przez co nawiązała współpracę z METROPOLIS. Z racji tego, że nasza firma ma spore doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji dla e-biznesu i jest to często przedmiot naszych opracowań, nasza współpraca doszła do skutku.

Heidelberg Polska

Heidelberg Polska reprezentuje w naszym kraju firmę Heidelberger Druckmaschinen AG, która jest jednym ze światowych liderów dostarczających kompleksowe rozwiązania dla szeroko rozumianego rynku poligraficznego - od przygotowalni cyfrowej po druk i procesy wykończeniowe. 

Firma Heidelberg posiada 250 oddziałów w 170 krajach i zatrudnia w sumie 7 500 handlowców oraz 4 500 techników serwisu. Dysponuje największą siecią dystrybucyjną i serwisową w całej branży poligraficznej.

Ze względu na fakt, że wiele rodzimych firm poligraficznych ceni sobie najwyższą jakość rozwiązań poligraficznych zastosowanych w maszynach i urządzeniach firmy Heidelberg, stają się one bardzo często przedmiotem wniosków o dofinansowanie opracowywanych przez METROPOLIS. Opracowując wiele projektów o dofinansowanie w branży poligraficznej, nawiązaliśmy współpracę z Heidelberg, co zaowocowało zdobyciem przez nas Zespół większej wiedzy technicznej, a tym samym pozwoliło skuteczniej opracowywać aplikacje unijne, szczególnie dla firm oferujących druk offsetowy, w którym specjalizuje się w Polsce Heidelberg.

Przedsiębiorstwo "Hydro-Tech" Konin zajmuje się trzema filarami działalności: armaturą przemysłową i wyrobami hutniczymi, płytkami i panelami bezpieczeństwa oraz pompami ciepła.

Właśnie ze względu na możliwości pozyskania dofinansowania dla odnawialnych źródeł energii, nasza współpraca opiera się na oferopwanych przez Hydro-Tech pompach ciepła, na które możemy pozyskać dofinansowanie np. w ramach PROW 3.1.2 czy Programu wsparcia OZE i wysokosprawnej kogeneracji z NFOŚiGW.

IDD Łukasz Konieczny

Firma IDD Łukasz Konieczny zajmuje się projektowaniem i budową komputerów stacjonarnych, domowych serwerów oraz sieci lokalnych, w oparciu o specyficzne wymagania każdego klienta.

Ponadto świadczy kompleksowy zakres usług, w zakresie serwisu laptopów i komputerów stacjonarnych, konfiguracji i naprawy routerów, usuwania wirusów jak również szkoleń z zakresu obsługi komputera.

IDD Łukasz Konieczny został partnerem firmy METROPOLIS ze względu na wcześniejsze relacje, które łączyły go ze Spółką siostrą METROPOLIS a mianowicie LEDvision.pl, gdzie reklamował swoje usługi za pomocą spotów reklamowych na telebimach LED. Obecnie świadczy usługi informatyczne nie tylko dla Nas, ale również dla Naszych klientów, którzy startują w konkursach o dofinansowanie.

iFrame.pl

Industry Diesel & Oil

Industry Diesel & Oil działa w branży paliwowej, oferując całą gamę produktów, takich jak zbiorniki, pompy, dystrybutory, filtry, kompresory, liczniki i osprzęt do paliw.

Produktem, oferowanym przez Industry, który przykuł naszą uwagę i stał się przedmiotem współpracy przy projektach o dofinansowanie dla producentów rolnych stał się zestaw do produkcji biodiesla. Zestaw ten stał się w ostatnich czasach przedmiotem zainteresowania rolników, którzy mogą dzięki niemu produkować biodiesel w procesie estryfikacji.

InfoTEC Group to lider wśród producentów takich maszyn jak : Plotery Frezujące, Frezarki CNC, Centra Frezujące CNC, Grawerki CNC, Przecinarki Plazmowe sterowane numerycznie wykorzystywane do frezowania, grawerowania, wiercenia i wycinania w rozmaitych materiałach - od tworzyw sztucznych przez drewno i jego pochodne, aż do metali.

Firma InfoTec Group jest również producentem Termoformierek Próżniowych, służących do termicznego przetłaczania (termoformowania) płyt z różnych tworzyw sztucznych.

Firma InfoTEC Group jest obecna na polskim rynku od 1998 roku i mieści się w Nekli. Głównym odbiorcą produktów są agencje reklamowe, oraz  zakłady przemysłu drzewnego, stolarstwa i meblarstwa.

Instytut Transferu Technologii Poligraficznych jest marką spółki M.M. Druk Serwis, która działa w branży poligraficznej nieprzerwalnie od 1999 r. Utworzona przez Tomasza Marczewskiego i Roberta Miklaszewskiego spółka od początku swojego powstania zajmowała się projektowaniem, wytwarzaniem i dostawą produktów poligraficznych.

Wieloletnia współpraca z zagranicznymi producentami maszyn i materiałów poligraficznych oraz doświadczenia zdobyte w trakcie projektów wdrożeniowych na rynku polskim pozwoliły firmie na rozwój działalności w zakresie badań i rozwoju oraz transferu technologii poligraficznych. Działalność badawczo-rozwojowa ITTP realizowana jest poprzez stwarzanie Klientom możliwości pozyskania unikalnych rozwiązań technologicznych, które z jednej strony pozwalają na dokładne dostosowanie parku maszynowego do niestandardowych potrzeb, a z drugiej strony stanowią przewagę konkurencyjną na trudnym rynku poligraficznym.

Firma ITTP jest firmą, dostarczającą technologie poligraficzne, a branża poligraficzna często korzysta z usług METROPOLIS. Fakt ten powoduje, że tworzenie technicznych i funkcjonalnych opisów maszyn poligraficznych staje się bardzo często przedmiotem wniosków o dofinansowanie opracowywanych przez Naszą firmę stąd współpraca z ITTP pozwala na zdobycie przez nasz Zespół większej wiedzy technicznej.

Intak Komputer

Intak Komputer

INVENTI S.A. jest przedsiębiorstwem działającym na szeroko rozumianym rynku energii. Spółka koncentruje swoją działalność na przygotowywaniu nowych projektów w obszarach wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Prowadzi również przygotowania do handlu i dystrybucji energii elektrycznej poprzez tzw. grupy bilansujące. Istotnym elementem działalności jest doradztwo w zakresie korzystania z uwolnionego rynku energii oraz wykonywanie audytów energetycznych, związanych z potencjalnym wdrożeniem innowacyjnych technologii, a także prowadzeniem projektów energetycznych.

INVENTI S.A. świadczy usługi doradztwa i konsultingu biznesowego w zakresie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej. Spółka prowadzi także działania, mające na celu rozwój odnawialnych źródeł energii oraz systematycznego zwiększania ich udziału w całkowitej produkcji energii. Działalność taka ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w szczególności dwutlenku węgla.

Partnerstwo między firmą METROPOLIS a firmą INVENTI S.A. polega na identyfikowaniu klientów zainteresowanych zakupem oferowanych przez INVENTI S.A.projektów z zakresu energetyki wiatrowej – w szczególności energetyki.

IT Know How świadczy usługi w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi informatyczne i rozwiązania IT. Firma specjalizuje się w wymagajacych projektach informatycznych, inżynierii oprogramowania oraz audytach IT.

IT Know How posiada dziesięć lat doświadczeń (stan na 2012 r.) w tworzeniu komercyjnych aplikacji i systemów informatycznych dla największych instytucji finansowych w Polsce. Misją przedsiębiorstwa jest świadczenie usług IT, w konkurencyjnych cenach, z zachowaniem najwyższej jakości.

Współpraca IT Know How z METROPOLIS zrodziła się na polu wspólnej obsługi klientów ubiegajacych się z nami o wsparcie finansowe projektów informatycznych, przygotowywanych przez IT Know How.

Kancelaria Prawna Konieczny - Polak

KBA CEE Sp. z o.o. (Central-Eastern Europe) to spółka córka niemieckiego koncernu Koenig & Bauer AG odpowiedzialna za sprzedaż i serwis offsetowych maszyn arkuszowych na terenie Polski, Czech i Słowacji, a także za sprzedaż maszyn zwojowych. Główna siedziba firmy KBA CEE Sp. z o.o. mieści się w Warszawie, zaś jej filie są zlokalizowane w Pradze i w Bratysławie. Kooperacja przeszkolonych techników serwisowych i instruktorów druku pod wspólnym szyldem KBA CEE we wszystkich trzech krajach zapewnia maksymalne wykorzystanie ich kwalifikacji i optymalną obsługę użytkowników maszyn.

Firma KBA-Polska należy do grupy niewielu firm, które oferują wysokiej jakości druk offsetowy. Ze względu na ten fakt wiele rodzimych firm poligraficznych decyduje się na technologię firmy KBA-Polska. Partnerstwo pomaga nam nie tylko w przekazywaniu sobie klientów ale pomaga również w przygotowywaniu opracowań przez METROPOLIS.

Llentabhallen

System hal stalowych LLENTAB jest znany z wysokiej jakości oraz niskiego zużycia stali w połączeniu z elastycznością rozwiązań technicznych i zastosowań.

Historia firmy sięga 1972 roku, a u podstaw jej sukcesu leżą: jakość, zaufanie, elastyczność i pasja.

Ze względu na możliwości pozyskania dofinansowania np. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla projektów z zakresu przetwórstwa rolno – spożywczego, METROPOLIS postanowiło podjąć współpracę z firmą LLENTAB, której doświadczenie umożliwia klientom METROPOLIS realizować projekty o dofinansowanie gdzie występuje duże zapotrzebowanie na budowę hal, w czym firma LLENTAB jest liderem na rynku.

Mezon Klima

MEZON Klima sp. z o.o. została założona w lutym 1990 roku. Firma zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji, wykonując instalacje w oparciu o własne lub zewnętrzne projekty, jak również zmieniając istniejące systemy, dopasowując je do indywidualnych potrzeb kontrahentów. Wykonują również instalacje przemysłowe i technologiczne, w obiektach użyteczności publicznej, centrach handlowych i logistycznych oraz przemyśle.

Dzięki partnerstwu z firmą MEZON klienci METROPOLIS mogą korzystać z szerokiej wiedzy na temat klimatyzacji, wentylacji oraz technologii trikogeneracyjnych (produkcja prądu i ciepła), przydającej się przy projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii.

NILPETER jest światowym liderem w produkcji fleksograficznych maszyn drukarskich. Firma ma przedstawicielstwa w ponad 65 krajach na całym świecie, w tym także w Polsce. Firma Nilpeter oferuje także produkuję całej gamy etykiet i opakowań ze wszystkich rodzajów materiałów, co daje maksymalną wydajność i elastyczność.

Partnerstwo z firmą NILPETER zrodziło się w momencie wdrożenia programów dających możliwość dofinansowania nowych technologii poligraficznych w firmach. Doświadczenie jakie posiada firma NILPETER w produkcji maszyn pozwoliło na dopasowanie technologii do potrzeb klienta starającego się o pozyskanie dofinansowania, a co za tym idzie uzyskujemy wiedzę na temat maszyn i technologii poligraficznych bezpośrednio od producenta.

Solar Focs Janusz Zdebski

WBB Energy to firma kompleksowo dostarczająca technologię i wykonująca inwestycje pod klucz z zakresu szeroko rozumianej energetyki. Obecnie największy nacisk firma kładzie na energię z biomasy (kotły biomasowe wraz z infrastrukturą) poprzez dostarczanie technologii z zakresu instalacji do spalania biomasy a także poprzez realizację inwestycji.
W związku z tym, że WBB Energy to kompleksowy i sprawdzony dostawca technologii, natomiast Metropolis specjalizuje się w pozyskiwaniu dofinansowania na inwestycje środowiskowe, wzajemna współpraca zrodziła się na polu obsługi wspólnych inwestorów chcących realizować inwestycje dotyczące budowy kotłów biomasowych.

Zakład Sozotechniki

Zakład Sozotechniki prowadzi działalność od 1990 r. Posiada uprawnienia oraz potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie, zdolnych do wykonania większości zamówień w zakresie ochrony środowiska.

W szczególności pracownicy zakładu dysponują praktyczną wiedzą w zakresie przygotowywania dokumentów wynikających z prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz innych przepisów regulujących obowiązki przedsiębiorstw na etapie inwestycji i eksploatacji, stosowania narzędzi informatycznych do pozyskiwania i prezentacji informacji środowiskowych, prognozowania zmian zachodzących w środowisku, metod i technik wspomagania zarządzaniem ochroną środowiska, audytów i certyfikatów energetycznych.

Zakłady Sozotechniki są partnerem METROPOLIS w zakresie obsługi projektów dotyczących ochrony środowiska oraz ubiegania się nowych klientów o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu realizacji przedsięwzięcia.

ZEDEX Spółka Jawna R. Janc, B. Jankowiak, J. Norberciak to specjalistyczna firma dźwigowa (windy). Doświadczenie oraz profesjonalizm czerpią z tradycji Zakładu Montażowego KDO ZREMB w Poznaniu oraz Zakładu Elektromechaniki Dźwigowej. Na rynku działa z powodzeniem od 1991 roku. Początkowo jako Zakład Elektromechaniki Dźwigowej, a od 2003 po przekształceniu i zmianie siedziby firmy jako ZEDEX Spółka Jawna. ZEDEX jest firmą prywatną, której właściciele i kadra kierownicza to fachowcy z 30 letnim doświadczeniem w branży.

Zakład posiada profesjonalną i wykształconą kadrę pracowniczą, co zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkownikom dostarczanych i serwisowanych przez nich urządzeń. Działają w zakresie doradztwa technicznego i handlowego, wykonawstwa budowlanego (budowa szybów, modernizacje) oraz dostaw, montażu i serwisu dźwigów. Serwis prowadzą w systemie 24h przez 365 dni w roku.

Partnerzy - organizacje i instytucje non-profit

Polskie Stowarzyszenie Biogazu (PBA) jest podmiotem integrującym wszystkich zainteresowanych rozwojem sektora biogazu, łącząc potrzeby praktyki z najnowszymi osiągnięciami w zakresie technologii i biologii. Stowarzyszenie, które liczy około 40 członków jest aktywnym uczestnikiem działań w zakresie organizacji systemu transferu wiedzy do praktyki, co realizuje poprzez pakiet bogatej oferty szkoleniowej (seminaria, konferencje, targi i wystawy).

Metropolis od kilku lat dynamicznie współpracuje z PBA przy inicjatywach (targach, konferencjach, panelach branżowych) wspierających promowanie przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym biogazowych, którymi jesteśmy szczególnie zainteresowani.

Polsko-Chińska Izba Gospodarcza

xxx

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej istnieje od roku 1990.

Zagadnienia podejmowane przez Towarzystwo zmieniają się wraz ze zmianami zachodzącymi na rynku energii elektrycznej. Zmiany własnościowe i rozwój konkurencji związanej z budowaniem tego rynku mają wpływ także na działalność PTPiREE.

Towarzystwo może pochwalić się znaczącym dorobkiem, istotnym dla rozwoju podsektora przesyłu i dystrybucji, jakim jest m.in.: współudział w przygotowaniu oraz kształtowaniu modelu funkcjonalnego elektroenergetyki, polityki energetycznej kraju, Prawa energetycznego jak również opinii i ekspertyz w sprawie bezpieczeństwa energetycznego. PTPiREE od wielu lat prowadzi bazy danych dystrybucji i analizy ekonomiczne, przygotowuje analizy i opinie prawne, badania obciążeń odbiorców, tak ważne dla określania profili obciążeń. Realizuje działania normalizacyjne, typizacyjne i unifikacyjne rozwiązań technicznych, zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem nowych technologii. Ponadto Towarzystwo koordynuje wspólne przedsięwzięcia spółek dystrybucyjnych.

Z ważniejszych inicjatyw podejmowanych w ostatnim czasie przez PTPiREE na rzecz i w imieniu spółek dystrybucyjnych należy wymienić koordynację wspólnych przedsięwzięć w zakresie funduszy unijnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju oraz dokumentów programowych na lata 2007-2013, doskonalenie taryf dystrybucyjnych, pełnienie funkcji operatora łączności dyspozytorskiej i podejmowanie działań na rzecz bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej.

Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR powstało w 1996 roku z inicjatywy studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). WIGGOR organizuje projekty, które aktywnie kreują najlepszych studentów we Wrocławiu, aby już w trakcie studiów, budowali oni swoją pozycję na rynku pracy, jak również pozycję społeczną. Projekty Stowarzyszenia dotyczą poszerzania wiedzy, zwłaszcza ekonomicznej, możliwości zdobycia doświadczenia potrzebnego na rynku pracy, jak również szerokiej oferty szkoleń rozwijających umiejętności interpersonalne.

Współpraca firmy Metropolis i Stowarzyszenia Studenckiego WIGGOR polegała na przeprowadzeniu wykładu z zakresu Funduszy Europejskich dla studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowaz siedzibą w Poznaniu jest organizacją o charakterze regionalnym, dobrowolną, apolityczną i niezależną, funkcjonującą w ramach samorządu gospodarczego. Reprezentuje interesy skupionych w niej firm zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Jest przewodnikiem, doradcą i opiekunem w kontaktach krajowych i zagranicznych. Wspiera rozwój przedsiębiorstw oraz skutecznie reprezentuje ich interesy. Współdziała z samorządem terytorialnym oraz administracją rządową w zakresie tworzenia korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości jak również wzbogaca rynek usług dla MŚP w oparciu o istniejące instytucje lokalne, regionalne i krajowe.

Od roku 2000 Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa posiada - jako jedna z nielicznych w Wielkopolsce - Certyfikat Jakości Usług nadany przez Ministerstwo Gospodarki oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Niniejszy certyfikat potwierdza, że WIPH wprowadziła i stosuje system zapewnienia jakości zgodny ze standaryzacją ośrodków Krajowego Systemu Usług w zakresie usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych.

Współpraca METROPOLIS wraz z Wielkopolską Izbą Przemysłowo – Handlową polega na przekazywaniu sobie klientów jak również reklamie firmy METROPOLIS przez WIP-H w postaci newsletterów czy ulotek. Wspieramy się również wiedzą i doświadczeniem przy w wspólnym udziale w projektach unijnych.

Partnerzy medialni

Agroenergetyka to kwartalnik rolniczy który ukazuje się od 2002 roku. Stanowi ważną część oferty wydawniczej Polskiej Prasy Rolniczej APRA sp. z o.o. Magazyn Agroenergetyka jest dla swoich Czytelników istotnym źródłem wiedzy i informacji w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Tematyką magazynu są m.in. biopaliwa, rośliny energetyczne. Poruszane są sprawy na temat pożytkowania energią biomasy, słońca, wody czy wiatru oraz przedstawiane są najlepsze i najnowsze rozwiązania dla rolnictwa. Kwartalnik Agroenergetyka trafia przede wszystkim do producentów energii i biopaliw, właścicieli i pracowników firm ciepłowniczych, naukowców jak i rolników.

W związku z tym, że METROPOLIS specjalizuje się w pozyskiwaniu dofinansowania dla źródeł energii wykorzystujących OZE oraz projektów biomasowych, współpracujemy z magazynem Agroenergetyka w zakresie merytorycznym oraz reklamowym.

Biogazownierolnicze.pl

Biogazownierolinicze.pl to portal dla tych, którzy planują, bądź realizują inwestycje związane z budową biogazowni. Znaleźć można na nim liczne informacje na temat rynku biogazowni w Polsce, obecnych, jak i planowanych inwestycjach. Biogazownierolinicze.pl to bogate źródło wiedzy na temat najnowszych technologii, aktów prawnych determinujących powstawanie i funkcjonowanie biogazowni.

METROPOLIS jest partnerem portalu i występuje w nim jako ekspert udzielający informacji z zakresu finansowania inwestycji biogazownych. Odpowiada na pytania potencjalnych inwestorów, którzy chcieliby realizować różnego typu projekty. 

Energia Dla Przemysłu

Forbes to magazyn dostarczający fachowych informacji o rynkach finansowych, przedstawia i tłumaczy zjawiska zachodzące w świecie biznesu, stanowi źródło inspirującej wiedzy, która pomaga osiągać zawodowe cele. Opisywane w magazynie zdarzenia gospodarcze oraz strategie firm nie są oderwane od bieżącej rzeczywistości i ściśle wiążą się z ludźmi, którzy tworzą przedsiębiorstwa. Rankingi, zestawienia i raporty przygotowywane przez redakcję miesięcznika to produkty najwyższej próby. Stanowią doskonałą platformę prezentowania polskiego biznesu w sposób syntetyczny i usystematyzowany.

METROPOLIS dostarcza magazynowi Forbes merytoryczną wiedzę z sektora energetyki i odnawialnych źródeł energii przekazywaną czytelnikom w postaci artykułów. Jesteśmy również uczestnikiem licznych rankingów tworzonych przez Forbes.

Fundusze Europejskie

Czasopismo „Fundusze Europejskie” istnieje na rynku od 2006 roku i poświęcone jest  zagadnieniom dotacji unijnych. Szerokie portofolio usług i klientów: czasopismo, dodatki, usługi wydawnicze, edukacja, organizacja szkoleń i konferencji, wyjazdy studyjne pozwala na specjalistyczne przekazywanie wiedzy osobą zainteresowanym taką tematyką. Choć czasopismo zajmuje się przede wszystkim obsługą rynku funduszy unijnych, to jednak realizuje także wszelkie usługi wydawnicze, promocyjne, edukacyjne dla biznesu i administracji publicznej.

Współpraca z Funduszami Europejskimi ma charakter długotrwały. Wykwalifikowana kadra MTEROPOLIS przygotowuje prezentacje na konferencje organizowane przez FE dotyczące sektora energetyki i odnawialnych źródeł energii. Współpraca polega również na przekazywaniu wiedzy merytorycznej w postaci artykułów i newsletterów do czasopisma. Ponadto METROPOLIS korzysta również z promocji i reklamy na łamach magazynu.

Fundacja Rozwoju Rachunkowości działa w Polsce od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów.
 
Jedną z głównych form realizacji celów statutowych jest działalność szkoleniowa i konferencyjna prowadzona przez Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

METROPOLIS wspiera merytorycznie FRR przy ogranizacji konferencji dotyczących sektora energetyki i odnawialnych żródeł energii, w szczególności biogazowni. Przedstawiciele METROPOLIS prezentują na tych konferencjach możliwości pozyskania dofinansowania dla biogazowni, elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, sieci energetycznych, ciepłowni i elektrociepłowni na biomasę, kolektorów słonecznych td.

Informedia Polska / Puls Biznesu

Informedia Polska / Puls Biznesu

MASTER INSTITUTEjest organizatorem konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Specjalistyczne i innowacyjne wydarzenia gromadzą wybitnych ekspertów z wielu branż. Konferencje i kongresy z dużym potencjałem dla polskiego rynku obejmują najważniejsze branże: energetyka, górnictwo, ochrona środowiska, chemia, finanse.

Wypracowany wzorzec organizacji dużego spotkania branżowego, umożliwia przygotowanie wydarzenia o wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym. Doświadczona kadra, wysokie kompetencje, profesjonalizm, kreatywność i rzetelność sprawiają, że zaspokajane są oczekiwania uczestników, kadry szczebla zarządzającego, ekspertów i specjalistów w branżach.

METROPOLIS występuje na konferencjach organizowanych przez Master Institute w charakterze prelegenta.  Dostarcza obszerne informacje na temat możliwości dofinansowania na odnawialne źródła energii jak również wiedzę praktyczną, którą nasza firma zdobywała przez wiele lat współpracy z instytucjami finansującymi.

OnPromotion Public Relations to profesjonalna firma zajmująca się między innymi wprowadzaniem nowych produktów na rynek, relacjami z mediami, relacjami publicznymi oraz organizacją imprez i wydarzeń tematycznych z różnych branż, w postaci konferencji i spotkań biznesowych.

Metropolis współpracuje z onPromotion przy konferencjach dotyczących energetyki, w tym energetyki odnawialnej będąc Partnerem merytorycznym i specjalistą w zakresie zewnętrznego finansowania inwestycji.

Progress Group to doświadczony organizator konferencji, szkoleń otwartych, wewnętrznych, warsztatów oraz treningów indywidualnych, skierowanych do przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji samorządowych i osób prywatnych. Poprzez szkolenia, panele specjalistów i konferencje Progress Group dostarcza praktycznych i kompleksowych rozwiązań, począwszy od realizacji projektu, a na ocenie jego skuteczności skończywszy.

W trakcie kilku edycji konferencji pt. „Biogaz – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię” Metropolis zacieśniła współpracę z firmą Progress Group, wspierając ją swym doświadczeniem i wiedzą z zakresu finansowania tego typu inwestycji jako wykładowca, ekspert oraz partner merytoryczny.

REECO jest jednym z największych organizatorów targów i konferencji w Europie. Specjalizuje się w wydarzeniach, których tematyką są odnawialne źródła energii. Posiada 8 oddziałów w 7 krajach. Współpracuje z specjalistami z kilkunastu krajów. Każdego roku organizuje 12 imprez targowych, w których udział bierze kilka tysięcy wystawców. REECO Poland Sp. z o.o. jest organizatorem międzynarodowych targów Renexpo Poland, dotyczących odnawialnych źródeł energii. REECO Poland Sp. z o.o. jest częścią grupy REECO, na czele której stoi firma REECO GmbH z siedzibą główną w Niemczech i oddziałami w Salzburgu (Austria), Brukseli (Belgia), Warszawie (Polska), Budapeszcie (Węgry) i Aradzie (Rumunia).

Targi RENEXPO Polska, które odbyły się po raz pierwszy w dniach 26-28 października 2011 r. są najnowszym projektem Grupy REECO. Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć spółki METROPOLIS, która jako lider w pozyskiwaniu dotacji na OZE, wsparła to wydarzenie jako Partner merytoryczny, prezentując możliwości dofinansowania projektów biogazowych na konferencji pt.: Biogaz w Polsce - stan obecny i kierunki rozwoju do 2020 r. Od tamtegio czasu współpraca ta nawiązała się na stałe.

RENEXPO® Poland to międzynarodowe targi i konferencje obejmujące całe spektrum energii ze źródeł odnawialnych, z naciskiem na  bioenergię, energię słoneczną oraz energię wiatrową. RENEXPO to coroczny punkt spotkań dla kluczowych osób i ekspertów w zakresie transferu wiedzy i doświadczeń w sektorze energetycznym. Wydarzenie to skupia się na zagadnieniach związanych z odnawialnymi źródłami energii, w tym na: fotowoltaice, biogazie, elektrowniach wodnych, pompach ciepła i energii z drewna. RENEXPO to impreza podczas której odbywają się zarówno targi wystawiennicze, jak również konferencje o tematyce OZE. Organizowane w Polsce RENEXPO skupiają ponad 80 wystawców (ok. 15% z zagranicy), ponad 3 000 zwiedzających i ponad 700 uczestników konferencji.

Metropolis jest obecna na tym wydarzeniu zarówno w charakterze wystawcy (promując swoje usługi pozyskiwania dotacji i finansowania zwrotnego dla inwestycji w OZE) jak i w charakterze prelegenta (przedstawiając możliwości pozyskania dofinansowania dla OZE) na trwającej w tym czasie konferencji dotyczącej energetyki odnawialnej.

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia

Dowiedz się, czy Twoja inwestycja ma szansę na pozyskanie dofinansowania
Nie zwlekaj! Rozpocznij prace nad wnioskiem o dofinansowanie już teraz

Jak możesz
się z nami
skontaktować?
Wyślij e-mail
na adres:
info@metropolisdg.pl
Zadzwoń
pod numer:
+48 61 820 54 44
Zobacz nasze referencje

Zaufali nam